Tải phiên bản Lumi Life

Tải phiên bản Lumi Life

Link tải phần mềm trên App store: 

https://itunes.apple.com/us/app/lumi-life/id1268943630?mt=8

Link tải phần mềm trên google play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumish

Hướng dẫn sử dụng:

Hướng dẫn sử dụng Web cho hệ thống nhà thông minh Lumi Life: Link tải

Hướng dẫn sử dụng App cho hệ thống nhà thông minh Lumi Life: Link tải

Hướng dẫn sử dụng Voice Control trong giải pháp nhà thông minh Lumi Life: Link tải

Đánh giá của bạn :

0 Bình luận

    Viết bình luận

Bạn muốn trải nghiệm trực tiếp tại Showroom cùng đội ngũ tư vấn của Lumi