Tải phiên bản Lumi Pro

Tải phiên bản Lumi Pro

Link tải phần mềm trên App store: https://itunes.apple.com/us/app/lumi-pro/id1070057988?mt=8

Link tải phần mềm trên google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumi.hc

Phần mềm hỗ trợ: Phần mềm cấu hình trên Windows: Link tải

Hướng dẫn sử dụng: HDSD phần mềm cấu hình Lumi Pro: Link tải

Hướng dẫn sử dụng App Lumi Pro: Link tải

Đánh giá của bạn :

0 Bình luận

    Viết bình luận

Bạn muốn trải nghiệm trực tiếp tại Showroom cùng đội ngũ tư vấn của Lumi